Листа дописа и одговора

Прилажемо листу дописа које смо слали надлежним институцијама или особама. Понекад у линковима са листе има више докумената (захтјева, одговора).  Нажалост, нисмо на све дописе добили одговоре. Отворена писма јавности и саопштења, налазе се у посебним менијима.

Допис Удружењима жена поводом термина „фемицид“ у новом закону

Одговор Министарства просвјете и културе РС на Захтјев за приступ информацијама о НВО у школама

Примједбе на Нацрт закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске

 

Закон против насиља или закон против породице!?

Захтјев за приступ информацијама о НВО у школама -Министарству просвјете и културе РС

Допис за Институт за јавно здравство Републике Српске -откуд у календару вакцинације и вакцина против ХПВ?

Допис за Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске (вакцина против ХПВ)

Допис Предсједнику РС -за забрану промовисања ЛГБТ вриједности дјеци

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, нерегистровани Гардасил 9 увезен је „интервентно“

Одговори институција из Републике Српске везано за еДневник

Незаконито поступање појединих школских установа у РС око увјерења о успјеху ученика на полугодишту

Захтјев за приступ информацијама о наставном плану и програму

Представка просвјетној инспекцији поводом неовлашћеног и опасног извођења дјеце из ОШ у Бијељини

Допис Фонду здравственог осигурања Републике Српске за бесплатне сензоре нивоа шећера за дјецу са дијабетесом

Примједбе на Нацрт Закона о основном васпитању и образовању и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести

Омбудсману за дјецу РС уложили смо жалбу због повреде права дјеце и дискриминације током примјене епидемиолошких мјера

Захтјев за покретање прекршајног поступка према Министарству просвјете и културе РС

Захтјев за приступ информацијама -тражени законски акти и докази на основу којих су спровођене против-епидемијске мјере у школском систему

Одговор из једне основне школе који показује ниво бесмислене послушности …

Захтјев за приступ информацијама о епидемиолошким мјерама Институту за јавно здравство Републике Српске

Захтјев за доставу информација – ко врши надзор Препорука за одвијање школске наставе и на основу чега?

Упутили смо дописе на адресе неколико школа у Републици Српској

Поставили смо питања Министарству здравља и социјалне заштите о безбједности дезинфекционих средстава и ношења маске од стране дјеце

Захтјев за анализу састава дезинфекционих средстава која се користе у школама, и контролу вршења дезинфекције