Омбудсману за дјецу РС уложили смо жалбу због повреде права дјеце и дискриминације током примјене епидемиолошких мјера

„Омбудсману за дјецу РС“ уложили смо жалбу у марту,  због повреде права дјеце и дискриминације која је вршена према дјеци за вријеме примјене епидемиолошких мјера, јер смо свједоци да су се те мјере једино строго поштовале у школама, а у другим јавним институцијама нису (о чему постоје бројни докази у медијима и на друштвеним мрежама).

Документ (3.3.2022): Пријава-жалба због дискриминације и повреде права дјетета, без пратећих прилога.

Исти скениран документ, са прилозима.

Омбудсман није покренуо поступак утврђивања тачности наших навода, већ нас је само информисао како су се мјере у школама у међувремену престале проводити.

Одговор (11.3.2022) „Омбудсмана за дјецу РС.

Оно што је најважније, ни од једне институције којој смо се обратили нисмо добили одговор о законском основу, нити доказе о безбједности и ефикасности мјера које се проводе над дјецом.

Ниједна институција није стала у заштиту права дјеце!

 

Омбудсман за дјецу Републике Српске, Ковид-19 Информације: