Допис за Институт за јавно здравство Републике Српске -откуд у календару вакцинације и вакцина против ХПВ?

Вакцина против ХПВ (Хуманог папилома вируса), злогласна Гардасил,  је убачена у календар редовне вакцинације, прецизније календар је годинама уназад преименован у КАЛЕНДАР ВАКЦИНАЦИЈЕ, а од препоручених, само је вакцина против ХПВ убачена у исти. Негдје у дну документа наводе напомену како је препоручена, али изгледа да се напомена не појављује у неким амбулантама на паноима, као да су амбуланте добиле другачију верзију од верзије са службене странице.

На страници ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске можете видјети да се календар назива- „Календар обавезне имунизације у Републици Српској“, али кад се отвори, нема ријечи „обавезна“ у наслову.
Иако сам произвођач тврди да није клинички испитана у погледу утицаја на плодност, код нас се даје дјеци од 11 година која нису ступила у сексуалне односе и нису изложена ризику инфекције, а излажу се озбиљним ризицима у погледу утицаја на плодност.
Случајно или не?!

Овако изгледа примјер штампаног календара имунизације, штампано са колор штампачем (наравно да има и црно бијелих копија на којима се мање виде разлике између типова вакцина) у једној амбуланти у Бања Луци.

Примјер из праксе, огласна табла, обрисана напомена о препоруци за вакцину против ХПВ

Један новински текст у којем помоћник директора Института за јавно здравље Јела Аћимовић дезинформише јавност  изјавом „да је ова вакцина тренутно једна од најбитнијих у календару обавезних“.  ЛИНК 30.10.2023. Независне новине- Против ХПВ-а до сада у Српској 2.000 вакцинисаних


Послали смо нови захтјев за приступ информацијама 10.10.2023. године (ЛИНК на документ) Институту за јавно здравство Републике Српске, везанo за појаву вакцине у календару. Настављајући се на низ претходних питања упућених надлежном министарству, поставили смо и следећа питања:

Удружење грађана “Родитељи За права дјеце“ из Бијељине (у даљем тексту: Удружење), основано је са циљем заштите права дјеце у свим сегментима јавног дјеловања, те са намјером успостављања сарадње са другим удружењима, субјектима и државним институцијама.

Имајући у виду да је Законом о заштити становништва од заразних болести у РС, ХПВ вакцина уведена као препоручена, те читајући Стручно методолошко упутство за вакцинацију против хуманог папилома вируса у Републици Српској које се налази на вашој Интернет страници, одлучили смо упутити вам захтјев за слободан приступ информацијама, а у складу са Законом о слободи приступа информацијама у БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 28/00, 45/06, 102/09 и 61/11). У складу са наведеним, молимо Вас да на доставите сљедеће информације:

  • Да ли је ХПВ вакцина добила дозволу за употребу у БиХ?
  • Која референтна лабораторија је вршила узорковање активне супстанце ове вакцине и остале лабораторијске провјере квалитета и сигурности у БиХ, односно Републици Српској?
  • Зашто је ХПВ вакцина убачена у календар имунизације за 2023. годину са осталим обавезним вакцинама, када је према Закону о заштити становништва од заразних болести Републике Српске она дефинисана као препоручена? (препоручене су и неке друге врсте вакцина, али се оне не уносе у календар имунизације – прим. а.)
  • Којим информацијама у погледу трајања имунолошког одговора на GARDASIL 9 располажете (у популацији дјеце узраста од 9 до 15 година)? На чему се темеље ти подаци?
  • Да ли је Министарство просвјете (које је дало сагласност да се информисање родитеља/старатеља о овој вакцини може обављати кроз школе) од стране Института за јавно здравство, информисано о томе да ова вакцина није клинички испитана у нашој популацији? (У Републици Србији ова вакцина је у употреби од 2017. године и у сажетку лијека је наведено: „Трајање одговора антитела након потпуно спроведеног вакцинисања вакцином ГАРДАСИЛ 9 према распореду, испитује се у подгрупи особа које ће бити праћене најмање 10 година након вакцинације због безбедности, имуногености и ефективности“. Дакле, подаци о безбједности у Србији ће бити доступни тек 2027. године).
  • На основу чега се GARDASIL 9 препоручује дјеци узраста од 11 година, када је познато да иста није клинички испитана у погледу утицаја на плодност код људи?
  • Да ли је акутна инфекција хуманим папилома вирусом контраиндикација за примјену вакцине?
  • Да ли сте упознати да је компанија Мерк тужена у више држава због смрти и озбиљног нарушавања здравља људи, везаног за вакцине против ХПВ?).

Спремни смо здравље наше дјеце штити не само медицинским чињеницама и доказима, него и правним средствима која нам стоје на располагању уколико се кампања промовисања ове вакцине настави у Републици Српској.

Нама је јасно, из низа етичких приговора о непотребности (неоправданости) ове вакцине, истражавања независних истраживача, суђења и свједока штете коју ова вакцина наноси, да нам она не треба, нарочито јер може да има утицај на плодност.

Родитељи, информишите се и погледајте видео на линковима испод, имате право да знате више детаља о вакцини против ХПВ, исто као и о другим безопаснијим облицима дјеловања против ХПВ.

Нека питања која родитељ може поставити педијатру или на предавању о вакцини против ХПВ

Допис за Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске (вакцина против ХПВ)

Одговор Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, нерегистровани Гардасил 9 увезен је „интервентно“