Одговори институција из Републике Српске везано за еДневник

Послали смо захтјеве за приступ информацијама у неколико институција у Републици Српској, везаних за еДневник у школама,  око важних новонасталих и неријешених проблема.

Помислићете, шта је спорно у модернизацији и дигитализацији школског система? Зашто обраду личних података дјеце у оквиру еДневника сматрамо незаконитом и противном основним принципима како домаћег, тако и међународног законодавства? Добро изведена модернизација није спорна, али еДневник је законски (легално) почео пут тек 2022, а у школама се уводио од 2019. до 2022. године без конкретног покрића и помињања у закону. Раније се у закону помињала електронска евиденција као шири појам, али не и дневник у таквој форми или централизовани информациони систем. Форсирано убрзано увођење, од почетка испољено површно и неозбиљно понашање одговорних лица око Едуис- еДневника, се наставља и зато напомињемо да постоје спорне ставке:

1) Сматрамо је обрада личних података дјеце на овај начин супротна основним принципима законите обраде личних података које прописује Закон о заштити личних података Босне и Херцеговине ( Сл. гл. БиХ број: 49/06, 76/11 и 89/11-испр.);

2) За обраду личних података мора постојати сагласност носиоца података (дјеца су малољетна дакле сагласност родитеља или законских заступника) – у овом случају не постоји;

3) Спајање евиденција које обрађују личне податке је забрањено поменутим законом (члан 8.), а Министарство просвјете врши спајање са евиденцијама Министарства унутрашњих послова и Министарства локалне управе и самоуправе (Еупис првачића) и генерише личне податке дјеце у еДневник;

Ми видимо и друге потенцијалне проблеме, од којих већина може да буде спријечена ако се правилно и постепено врши дигитализација, у потребној и строго контролисаној и ограниченој мјери. Овако вођена, дигитализација неће бити олакшање никоме, него увод у ноћну мору родитељима и дјеци, јер није лако накнадно исправити лоше законе и прописе. Буду ли закони почели да „рјешавају“ садашњу колизију тако што ће да смање заштиту приватности и обједине податке дјеце (и грађана) на једно мјесто, у тзв. дигитални идентитет (грађанина), проблем ће ескалирати до екстремне могућности злоупотребе.

27.12.2022 Е Дневник -Захтјев за приступ информацијама упућен институцијама у РС

Погледајте одговоре институција који само на први поглед дјелују добро образложени:

13.1.2023. Одговор Министарства просвјете и културе Републике Српске (е-Дневник)

1.2.2023. Одговор Омбудсмана за дјецу Републике Српске (еДневник)

21.02.2023. Oдговор Агенције за заштиту личних података БиХ

Проблеми које наводимо нису безазлени. Рад на овако озбиљном послу, који се тиче осјетљиве категорије, дјеце, не може да се ради на основу површне почетне разраде и без добро припремљених рјешења за потенцијалне проблеме. Погледајте Закон о заштити личних података БиХ који није донесен без дубоког разлога, и запитајте се каква је сигурност дјетета и која је стварна сврха спајања толике количине података и разних евиденција супротно од прописа?

Опасности дигитализације

Да ли ће наше школе постати електронски логор? Отворено писмо јавности (Србије)

Апел против злонамјерне и неконтролисане дигитализације школства

Православна вјеронаука и изазови дигитализације школства