Захтјев за приступ информацијама -тражени законски акти и докази на основу којих су спровођене против-епидемијске мјере у школском систему

У Захтјеву за доставу информација из децембра 2021 године хтјели смо да добијемо законске акте на основу којих су спровођене бесмислене против-епидемијске мјере у школском систему,  од Министарства просвјете и културе РС.

У захтјеву смо тражили достављање писмених акта којима су прописане:

– обавезе ношења заштитних маски од стране ученика у школама ( законски основ и орган који је доносилац акта), као и докази о ефикасности (да штите од обољења COVID-19) и безбједности маски за свакодневну употребу код дјеце и докази да не постоје контраиндикације за употребу истих;

– обавезе вршења свакодневне дезинфекције руку ученика и то више пута у току дана (законски основ и орган који је доносилац акта), докази о ефикасности и безбједности дезинфекционих средстава за свакодневну употребу код дјеце и докази да не постоје контраиндикације за употребу истих и податке о хемијском саставу тих средстава;

– обавезе вршења свакодневне дезинфекције учионица и просторија школе (законски основ и орган који је доносилац акта), као и докази о ефикасности и безбједности дезинфекционих средстава за свакодневну употребу и докази да не постоје контраиндикације за употребу истих и податке о хемијском саставу тих средстава;

– мјере одређивања изолације, односно вријеме трајања изолације, односно мјере карантина за ученике основних школа у Републици Српској ( законски основ и орган који је доносилац акта);

– прописи и законски основ на темељу којег школа, односно директор обавјештавају трећа лица о здравственом стању ученика, без сагласности родитеља;

– прописе и законски основ на темељу којег су лица у школама овлашћена и квалификована за споровођење медицинских превентивних мјера које су у вези са организовањем рада основних и средњих школа и ђачких домова у школској 2021/22. години за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-CoV2).

Документ: Захтјев за доставу информација, који тражи законске акте и доказе на основу којих су спровођене против-епидемијске мјере у школском систему. од Министарства просвјете и културе РС, 16.12.2021.

 

Министарство просвјете и културе РС тј. др Наталија Тривић, као одговорно лице у Министарству просвјете и културе РС, је извршило прекршај из члана 14. Закона о слободи приступа информацијама у БиХ, јер није у законом прописаном року, доставило одговор  Удружењу на тражени приступ информацијама од јавног значаја, због чега смо покренули:

Захтјев за покретање прекршајног поступка према Министарству просвјете и културе РС