Одговор Министарства просвјете и културе РС на Захтјев за приступ информацијама о НВО у школама

Дана 11.10.2023. године упутили смо  Министарству просвјете и културе РС допис у вези са невладиним организацијама и њиховим присуством у наставним плановима и програмима у школама у Републици Српској. Комплетан документ можете прочитати на линку:

11.10.2023. Захтјев за приступ информацијама о активностима невладиних организација у образовном систему Републике Српске

Уобичајено је да се добије писани одговор на захтјев за приступ информацијама. Ми смо прво добили позив на састанак. Тај позив, у виду званичног позива преко Пошта Српске, се појавио прекасно. Стигао је дан након предложеног термина за састанак.

Како нам још нису познате тајне времеплова и путовања у прошлост, још једном смо, овај пут у телефонском разговору, замолили да нам се достави оно што смо већ тражили. Љубазно Министарство просвјете и културе РС је, затим, послало одговор који је стигао 8.11.2023. године.

Одговор Министарства просвјете и културе РС на Захтјев за приступ информацијама о НВО у школама је на овом линку:

08.11.2023. Одговор на Захтјев за приступ информацијама о активностима невладиних организација у образовном систему Републике Српске

У документу који смо добили, издвајамо да:

  • нисмо добили податке које НВО (домаће и иностране), регистроване у БиХ и Републици Српској, улазе у основне и средње школе РС и коју врсту пројеката спроводе, иако Министарство просвјете и културе РС води евиденцију;
  • нико не врши систем провјера, контроле и мониторинг реализације пројеката НВО у оквиру школског система, него НВО доставља извјештај;
  • контрола садржаја анкета и упитника који се пласирају ученицима у погледу прилагођености узрасту, као и с аспекта тема које обрађују, пролази два „филтера“, прво добија дозволу Министарства, а затим директора школе за коју је предложена анкета;
  • Министарство сматра да су анонимношћу заштићени лични подаци ученика приликом учешћа у попуњавању анкета и упитника;
  • нисмо добили одговор да ли резултати активности и истраживања појединих НВО, и на који начин, постају саставни дио наставних планова и програма или уопште програма рада и активности у школском систему РС;
  • појам „школа изврсности“, остаје недефинисан јер није регулисан законом;
  • недостаје Правилник који прописује начин вођења васпитно-образовног картона ученика, који је само споменут у члану 31. Правилника о садржају и начину вођења документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број 56/23) јер није још увијек направљен.

На основу добијених информација из школа, о неким анкетама, напомињемо да су електронске школске анкете некад вршене са уређаја ученика (што није увијек анонимно) као и да су у неким случајевима употребљени трикови да се идентификује дијете (комбинација слова имена родитеља и дијелова датума рођења ученика).

Такође, неке анкете су имале сагласност само од директора, а неке су извршене без сагласности Министарства просвјете и културе РС и директора образовне установе, као самоиницијатива просвјетног кадра. То показује да поједине особе из образовног система поступају незаконито, у интересу НВО и/или родне идеологије које промовишу и помажу. Анкете попуњене за идеолошку сврху, могу бити злоупотребљене, какав год стварни резултат попуњавања био.

Захтјев за приступ информацијама о НВО у школама -Министарству просвјете и културе РС

Родитељи на маргини друштва, обимни досијеи ученика и реферални механизам

Колизија надлежности