Одговор из једне основне школе који показује ниво бесмислене послушности …

Поштовани родитељи,

У прилогу је одговор једне од основних школа („Свети Сава“ Нови Град) у Републици Српској којој смо се обратили путем Захтјева за достављање информација.

На сва наша питања добили смо одговор да школа „МОРА спроводити“ Закључке, Препоруке, Упутства, Информације, те како се наводи школа „нема овлаштења да испитује оправданост истих“.

Садашњи Закључци, Препоруке, Упутства, Информације везане за пандемију немају покриће у закону, нити у медицинско стручном дијелу.

Нажалост, у школама раде недовољно стручна лица која су очигледно бирана по другим критеријумима, те своју руководећу функцију искључиво виде у слијепој послушности својим наредбодавцима, занемарујући чињеницу да су сва лица било физичка или правна дужна поступати у складу са ЗАКОНОМ!

Родитељи, будите на опрезу и чувајте своју дјецу, јер школе нам поручују да ће све налоге Владе и надлежног министарства беспоговорно спроводити, без савјесне оцјене законитости, безбједности и ефикасности тих мјера и налога по дјечије здравље.

Захтјев за доставу информација упућен на адресе основних школа у Републици Српској октобар-децембар 2021. године

Одговор:

ЈУ основна школа „Свети Сава“ Нови Град 14.12.2021

COVID-19 и његов утицај на људска права

Данас су учитељи заборавили разлог свог постојања