Захтјев за анализу састава дезинфекционих средстава која се користе у школама, и контролу вршења дезинфекције

Упутили смо Сектору здравствене инспекције (која је дио Републичке управе за инспекцијске послове) захтјев за анализу састава дезинфекционих средстава која се користе у школама, као и контролу вршења дезинфекције од стране запослених лица у школи и добили одговор.


Примјена дезинфекционих средстава у школама за вријеме примјене превентивних мјера заштите од вируса корона у школама у Републици Српској отворила је бројна питања: о безбједности, ефикасности, саставу тих средстава, начину њихове употребе и о квалификованости лица која су те мјере проводила у школама.

Поступајући по документу Министарства просвјете под називом „Информација о почетку школске године и плану организовања рада основних и средњих школа и ђачких домова у школској 2021/22. години за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-CoV2), школе су вршиле дезинфекцију просторија школе и дезинфекцију руку дјеце, позивајући се на препоруке Института за јавно здравство Републике Српске.

Родитељи су исказали своју забринутост и одлучили  су да се обрате Сектору здравствене инспекције преко Удружења грађана „Родитељи за права дјеце“, тражећи одговоре на питања о:

  • хемијском саставу тих средстава,
  • начину њихове употребе у школама;
  • учесталости употребе и количини која се наноси: на кожу дјеце и за дезинфиковање просторија;
  • квалификованост, односно стручност лица која врше дезинфекцију.

У прилогу се налази допис – представка упућена здравственој инспекцији и одговор инспекције који ништа не каже.

Још један у низу доказа да су све институције за вријеме „пандемије“ потпуно занемариле своје законске дужности које су им повјерене у вршењу јавних овлашћења.

Захтјев за вршење хитне инспекцијске контроле 14.10.2021.

Одговор Сектора здравствене инспекције 11.11.2021.

Дезинфекција и мјере – непотребне и опасне по здравље

Хемијска средства у школама -опасност за дјецу

Отворено писмо просвјетним радницима, из Хрватске