Представка просвјетној инспекцији поводом неовлашћеног и опасног извођења дјеце из ОШ у Бијељини

Након пријаве од стране родитеља да су у једној основној школи на територији  Бијељине, ученици са наставе изведени на трг поводом обиљежавања „Дана српског јединства, слободе и националне заставе“, без сагласности родитеља, Удружење грађана „Родитељи ЗА права дјеце“ је упутило представку надлежној инспекцији да провјери наводе родитеља и утврди чињенично стање.

Пошто су били присутни високи званичници, гости из других држава, сам догађај био је процијењен као високоризичан, наоружано обезбјеђење догађаја имало је дуге цијеви, и снајперску подршку. Потенцијална опасност због које полиција појачава снаге код одређених скупова, и други проблеми који се могу десити у масовним окупљањима људи, на срећу се овај пут нису десили.

Родитеље нико није претходно обавијестио, а одвођење ученика је покренуто усменом наредбом изван школе. У школама се дешавају овакви инциденти извођења ученика из школе, у региону (примјер из Србије) и код нас, на које често родитељи не реагују из разних погрешних разлога.

Документ: Захтјев за вршење хитне инспекцијске контроле у основној школи Свети Сава у Бијељини, 15.9.2022.

Документ: Захтјев просвјетној инспекцији за вршење хитне инспекцијске контроле у школама у Бијељини, 13.10.2022.

Одговор:

Документ: Одговор на захтјев за вршење хитне инспекцијске контроле у основној школи Свети Сава у Бијељини, 14.10.2022.

Добијен је скандалозан одговор инспекције да: …“у Школи не постоји писана одлука ни било који други писани документ о претходно наведеној активности, и да је све иницирао и реализовао бивши директор….“. Инспекција само констатује да школа поступа без писане одлуке!

У овом предмету биће такође предузете даље активности на пољу заштите дјеце од сваког незаконитог поступања.