Не постоје права дјеце без права родитеља, тј. нема права дјетета без родитељског права. Родитељи/старатељи су они који брину о својој дјеци, о правима дјеце и њиховим обавезама, што многе организације и неке образовне установе тренутно занемарују, пратећи такав тренд у свијету.

Удружење грађана „Родитељи ЗА права дјеце“ настало је као израз потребе да се обезбиједи поштовање права дјеце гарантованих како Уставом Републике Српске, домаћим законодавством, тако и ратификованим међународним конвенцијама.