О нама

Удружење грађана „Родитељи ЗА права дјеце“ настало је као израз потребе да се обезбиједи поштовање права дјеце гарантованих како Уставом Републике Српске, домаћим законодавством, те ратификованим међународним конвенцијама.

Поред поштовања и уважавања уставних и законских одредби Удружење је основано са циљем да се побољша квалитет живота дјеце, те обeзбиједи заштита породице кроз залагање за поштовање Уставом и законом гарантоване посебне заштите мајке и дјетета, те залагање за побољшање стандарда и квалитета у образовању, предшколским установама, здравственој заштити, спорту, те свим другим видовима јавних дјелатности које се баве правима дјеце, као и пружање хуманитарне помоћи дјеци и њиховим породицама, а којима је то потребно. Основни циљеви Удружења дефинисани су Статутом Угружења грађана „Родитељи ЗА права дјеце“.

Оснивачка скупштина Удружења одржана је 30. септембра 2021. године, те је донесена Одлука о оснивању Удружења грађана „Родитељи ЗА права дјеце“.

Упис Удружења у регистар Основног суда у Бијељини извршен је 12. октобра 2021. године и од тог дана Удружење грађана „Родитељи ЗА права дјеце“ има статус правног лица.


Више о нама, документ:  О нама и преглед свих активности и рада удружења од оснивања до данас