Незаконито поступање појединих школских установа у РС око увјерења о успјеху ученика на полугодишту

Крајем календарске године 2022,  родитељи су од стране школе (разредних старјешина) обавијештени да се на полугодишту за ученике више неће издавати ђачке књижице, већ да ће, умјесто тога, бити издато увјерење о успјеху ученика на полугодишту. Детаљне информације о начину издавања увјерења у том тренутку нису биле познате. С тим у вези, у средствима јавног информисања су се појавиле бројне изјаве надлежних, нпр. изјава господина Мирослава Попржена, предсједника Актива директора основних школа бањалучке регије је била: „Ствар је врло једноставна, на крају полугодишта ученицима се издају потврде, а на крају године ученици доносе књижице“.

Према Закону о основном васпитању и образовању објављеном у Службеном гласнику број 81 од 25. августа 2022. године то питање је дефинисано члановима 173, 175 и 176.  Увјерење о успјеху ученика на полугодишту се дефинише као јавна исправа.

Међутим, на изненађење дијела родитеља, неке образовне установе су одлучиле да поступе неозбиљно, деградирајући службену јавну исправу, и на своју руку издају Увјерење о успјеху ученика на полугодишту у форми без печата, или без печата и потписа, а у најгорој верзији, оставиле су родитељима да сами штампају службени документ преко електронског дневника, занемарујући додатно чињеницу да нису сви родитељи у техничкој могућности да то ураде.

Ово није први пут у задњих неколико година да образовне установе не поступају у складу са овлашћењима и оквирима прописаним законом. Гдје је крај оваквог понашања појединих директора школа и правног кадра који је дужан да упозори одговорно лице када процедура издавања исправе није законски валидна? Игнорисање прописане форме јавне исправе захтијева писану реакцију и масовну жалбу родитеља како се у будућности не би десили можда још гори пропусти.

Правни коментар на настало стање за ову јавну исправу би могао стати у једну реченицу – не може бити форма изнад суштине!

За неупућене, један правни савјет (објашњење): када се донесе нови закон, а до доношења нових подзаконских аката, и даље важе претходни правилници управо због тога да не би долазило до оваквих ситуација.

Нови закон дефинисао је Увјерење о успјеху ученика на полугодишту као јавну исправу. Јавна исправа је исправа која у правном промету служи за доказивање неког права или чињенице и мора задовољити (без обзира на изглед обрасца) одређену форму да би имала дејство јавне исправе, а то је: податке о доносиоцу исправе, позив на одговарајуће прописе на темељу којих је донесена, печат, потпис одговорног лица и број протокола под којим је исправа заведена. Без ових елемената исправа није јавна, валидна и њом се ништа не може доказати нити тврдити.
Министарство је у жељи да искористи „предности дигитализације“ упало у замку кад је дало обавјештење школама да користе документ који нема упориште нити у једном правном акту. Уколико су већ хтјели искористити „предности дигитализације“, онда су морали издати јавну исправу користећи се аналогијом у смислу новог закона. Нажалост, поступили су потпуно ван закона, праксе и добрих пословних обичаја.


ЖАЛБА

Предлажемо свим родитељима и старатељима чија дјеца нису добила правно важећи документ на полугодишту, да се жале у писаној или електронској форми (слање е-поште):

  • Директору ЈУ ОШ
  • Министарству просвјете и културе РС (e-mail: mp@mp.vladars.net )        

и инсистирају на поштовању закона, јер оваквим неозбиљним поступком деградира се труд, залагање и знање ученика, као и  закон, школство и сама јавна исправа, као да је у питању неки успутни, скоро неважни папирић, необавезно обавјештење.

Наша дјеца су у питању, и немојте се устручавати да напоменете одговорна лица из јавних институција која сви ми грађани плаћамо, да упознају и поштују законе који су донесени.

Припремили смо два типа захтјева/жалбе, које требате само попунити са подацима, мало прилагодити (нпр. обрисати понеку ријеч вишка) и послати:

  1. Захтјев (жалба) – за издавање законски валидне исправе (кад недостаје печат и/или потпис на штампаној исправи)
  2. Захтјев (жалба)- за издавање законски валидне исправе (кад је родитељима „одређено“ да сами штампају јавну исправу умјесто да то учини школа)

ЗАХТЈЕВ

Образац кратког захтјева основној школи да изда законски валидну јавну исправу:

Захтјев за основну школу, за издавање Увјерења о успјеху ученика на полугодишту


Данас су учитељи заборавили разлог свог постојања

Ћутања која су српску просвету коштала угледа и части