Документи о правима дјеце, трудница и мајки

Документи о правима дјеце, трудница и мајки (око односа посла и родитељства) налазе се на линковима:

БРОШУРА ПОРОДИЦА У ПРОПИСИМА (Влада РС)

Домаћи прописи-од значаја за остваривање и заштиту права дјетета.

Међународни прописи-од значаја за остваривање и заштиту права дјетета. 

Међународни прописи-  списак ратификованих и потписаних основних међународних уговора за заштиту људских права који се примјењују у Босни и Херцеговини

Неки од закона у РС:

Породични закон (23.02.2023.)

Закон о Посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце  (27.3.2023.)

Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању (12.7.2022.)

Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити (11.01.2022.)

Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити (26.12.2019.)

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици (16.10.2019.)

Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању (16.10.2019.)