Наши циљеви

Основни циљеве и дјелатности Удружења су:

  • заштита права дјеце и побољшање квалитета њиховог живота;
  • стварање бољих услова живота дјеце;
  • побољшање квалитета у основном и средњем образовању, предшколским установама, здравственој заштити, спорту и другим видовима дјелатности;
  • пружање хуманитарне помоћи и организовање хуманитарних  акција (концерата, донаторских вечери и слично) са циљем помагања дјеци из социјално угрожених породица.
  • пружање подршке младим брачним паровима са циљем смањења одлива радно способног становништва у друге земље;
  • сарадња са удружењима грађана, те другим субјектима и државним институцијама.

Наведене активности Удружење спроводи самостално или у сарадњи са другим удружењима и организацијама у оквиру својих дјелатности и у складу са Законом.