Захтјев за приступ информацијама о НВО у школама -Министарству просвјете и културе РС

Упутили смо  Министарству просвјете и културе РС допис у вези са невладиним организацијама и њиховим присуством у наставним плановима и програмима у школама у Републици Српској. Комплетан документ можете прочитати на линку:

11.10.2023. Захтјев за приступ информацијама о активностима невладиних организација у образовном систему Републике Српске


Сажетак текста из захтјева:

Имајући у виду да се Удружењу обраћају родитељи из великог броја градова/општина у Републици Српској, наводећи да је у посљедњим годинама интензивирана активност невладиних организација у основним и средњим школама у Републици Српској, одлучили смо да Вам упутимо захтјев за слободан приступ информацијама, а у складу са Законом о слободи приступа информацијама у БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 28/00, 45/06, 102/09 и 61/11).

У складу са наведеним, молимо Вас да нам доставите сљедеће информације:

  • Да ли Министарство просвјете и културе Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) располаже подацима које су  невладине организације (домаће и стране), регистроване у Босни и Херцеговини и Републици Српској, и коју врсту пројеката спроводе у основним и средњим школама у Републици Српској?
  • Да ли Министарство, или неки други орган коме су повјерена јавна овлашћења, даје одобрење за спровођење пројеката НВО у образовном систему Републике Српске и на основу којег правног акта то чини?
  • Да ли Министарство, или неки други надлежни орган, врши систем провјера, контроле и мониторинг реализације пројеката НВО у оквиру школског система?
  • На који начин, и да ли се врши, контрола садржаја анкета и упитника који се пласирају ученицима у погледу прилагођености узрасту, као и с аспекта тема које обрађују?
  • На који начин су заштићени лични подаци ученика приликом учешћа у попуњавању анкета и упитника?
  • Да ли су родитељи упознати и тражи ли се њихова сагласност за учешће ученика у анкетама, радионицама и предавањима, с обзиром да ове активности нису саставни дио обавезног школовања?
  • Да ли резултати активности и истраживања појединих невладиних организација, и на који начин, постају саставни дио наставних планова и програма или уопште програма рада и активности у школском систему РС?
  • Шта подразумијева појам „школа изврсности“, на основу чега се додјељује, по чему се ове школе разликују од осталих и које су конкретне користи за школе и ученике који припадају овој групи?
  • Да ли просвјетни радници или стручни сарадници учествују у реализацији пројеката НВО у школама?
  • Молимо да нам доставите и Правилник који прописује начин вођења васпитно-образовног картона ученика, обзиром да исти није објављен на интернет страници Министарства просвјете, већ је само споменут у члану 31. Правилника о садржају и начину вођења документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број 56/23).

 

Захтјев за приступ информацијама о наставном плану и програму

Одговори институција из Републике Српске везано за еДневник