Захтјев за покретање прекршајног поступка према Министарству просвјете и културе РС

Удружење грађана „Родитељи ЗА права дјеце“ је 25.02.2022. године је извршило подношење Захтјева за покретање прекршајног поступка према Министарству просвјете и културе РС, односно министарки Тривић као одговорном лицу.

Приложени су докази да је др Наталија Тривић, као одговорно лице у Министарству просвјете и културе РС, извршило прекршај из члана 14. Закона о слободи приступа информацијама у БиХ, јер није у законом прописаном року, доставило одговор  Удружењу на тражени приступ информацијама од јавног значаја.

Након Ургенције коју смо упутили Основном Суду у Бањој Луци  добили смо Рјешење којим се одбацује Захтјев за покретање прекршајног поступка, јер није поднесен од стране овлаштеног лица. Без обзира на исход овакве судске одлуке (који је био очекиван), наставићемо да тражимо заштиту права своје дјеце и према другим институцијама.