Саопштење за јавност поводом Нацрта закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске

Поштовани,

Ову прилику желимо искористити да захвалимо медијима који су до сада пратили рад Удружења грађана Родитељи за права дјеце (у даљем тексту: Удружење) и помогли да шира јавност сазна за активности Удружења у протеклом периоду на заштити дјеце и породице у Републици Српској.

Сада вам се обраћамо поводом Нацрта закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама  Републике Српске, који се усвојен на 6. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, 3. новембра 2023.

Удружење је прије почетка 6. редовне сједнице Народне скупштине упутило примједбе на наведени Нацрт закона свим клубовима посланика у Народној скупштини. Примједбе су врло озбиљне и детаљно образложене, а овом приликом издвајамо оно што је најбитније.

Наш допис је сачињен је као апел да се предметни Нацрт закона повуче из даље процедуре јер, у најкраћем, није усклађен са правним системом Републике Српске, са основним начелима наше културе, традиције, па и религије. Напомињемо и да Република Српска није дужна да се по питањима брачних и породичних односа усклађује са ЕУ, управо због различитости у култури, религији и другим вриједностима које се не могу једнообразно регулисати истим прописима.

Дефиниције у Нацрту закона су врло широко и непрецизно постављене, што даје могућност различитих тумачења, а тиме и правне несигурности, нпр. дефиниција насиља у породици, дефиниција субјекта заштите, дефиниција члана породице, дефиниција појма жена, дефиниција фемицида, дефиниција жртве насиља у породици.

Навели смо само неке од чланова Нацрта закона које сматрамо вишеструко спорним, и то чланове: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 61, 75. и 81.

Нажалост, изгледа да посланици нису имали довољно времена да се упознају с нашим примједбама или исте нису довољно озбиљно схваћене, што је резултирало тиме да је Нацрт закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама  Републике Српске усвојен једногласно, а у расправи нико од посланика није имао озбиљније примједбе на Нацрт закона.

Сљедећа фаза у разматрању Нацрта закона је јавна расправа, гдје ће се Удружење максимално ангажовати на томе да се јавност упозна са штетним посљедицама које ће проистећи за породицу и дјецу, уколико овај Закон буде усвојен.

Ко жели детаљније проучити одредбе Нацрта закона и примједбе Удружења, схватиће у ком правцу нас досљедна примјена овог новог Закона може одвести. Напомињемо да се доношење овог закона оправдава примјеном Конвенције Савјета Европе о спрјечавању и борби против насиља над женама и породичног насиља („Истанбулска конвенција“, „Службени гласник БиХ – Међународни уговори“, бр. 19/13) на подручју Босне и Херцеговине, што су и посланици истакли у расправи на сједници. Као примјер преиспитивања оправданости примјене Конвенције наводимо да је Турска, држава у којој је потписана Конвенција, повукла свој потпис десет година након ратификације, наводећи као разлог „поткопавање традиционалних породичних вриједности и нормализацију хомосексуалности“. Шест држава Европске уније још увијек нису ратификовале Истанбулску конвенцију, а то су: Бугарска, Чешка, Словачка, Мађарска, Латвија и Литванија. У Италији је забиљежен отпор према „родним темама“.  Хрватска је имала контроверзан процес ратификације, уз указивање да ће се Конвенција злоупотријебити да би се у хрватско законодавство, образовање и медије увукла „родна идеологија“, односно одвајање рода од биолошког пола.

И то је само дио проблематике у вези с овим Нацртом закона. Врло опасно је манипулисање појмом „насиља у породици“, јер се веома велики број понашања може сврстати под овај појам ако се исти широко тумачи, а за то има основа с обзиром на дефиницију То ће у коначници довести до великог броја издвајања дјеце из биолошких породица без судске одлуке, о чему скоро свакодневно можемо читати свједочанства у медијима (примјер породице из БиХ којој је у Шведској одузето дијете због сумње у насиље, које није ничим доказано). Одредба члана 5. став (2) је посебно дискутабилна, а предвиђа сљедеће: Појам „жена“ из става 1. овог члана, у смислу овог закона, укључује и дјевојчице и дјевојке које нису навршиле 18 година живота.“ Ова одредба, осим што је супротна свим важећим домаћим и међународним нормама, опасна је и с аспекта тумачења појма „педофилија“, снижавањем границе која је предвиђена да би се лице сматрало малољетником.

Основа наших забринутости јесте угрожавање положаја породице, као основне ћелије друштва, под плаштом бриге за дјецу и породицу и борбе против насиља. Да не би било забуне, ми смо апсолутно против било којег облика насиља и снажно подржавамо борбу на том пољу, али сматрамо да ово није одговарајући начин и сматрамо да се заштита породице и свих њених чланова, као и чланова друштва, може обезбиједити ефикасном примјеном постојећих закона.

Ради детаљнијег упознавања с проблематиком и активностима које је Удружење већ предузело посјетите нашу страницу, тј. дио у вези с овом темом:

Закон против насиља или закон против породице: сажетак

С поштовањем,

За УГ „Родитељи за права дјеце“

мр Јелена Сарафијан, предсједник  


Саопштење за медије поводом Нацрта закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама РС

Не дозволите овакве законе код нас, негирање биологије и права родитеља

Неприхватљивост термина „фемицид“ у законодавству Републике Српске

Родно „силовање“ језика је напад на културу, традицију и идентитет