Фокус посланика у НС РС везано за Нацрт закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске

На основу аудио снимка  (извод из стенограма) Тачке 7. Шесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске на којој се расправљало о Нацрту закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске а која се одржала 2. и 3. новембра 2023. године, извршена је статистичка анализа употребе одређених ријечи и израза.

Документ, са табеларним приказом и процентима-Word

Статистика приказана у сликовном облику:

Закључак је да се пажња придавала само насиљу и фемициду. Иако је ријеч о предлогу и нацрту Закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске, фокус није био на заштити ни породице, ни дјеце, ни жена, нити на заштитним мјерама.

Праћењем изјава датих током расправе о нацрту, те онога што су његови предлагачи рекли у медијима и поређењем нацрта са постојећим законом, јасно је да не постоји суштинско оснажење начина заштите од породичног насиља, него је циљ увођење појма фемицид. Увођење овог израза није обавезујуће за земље потписнице Истанбулске конвенције. Истанбулска конвенција га само „препоручује“.

Сматрамо да је тренутни Закон о заштити од насиља у породици сасвим добра полазна основа за побољшања, а не за стављање ван снаге.

Насиље над дјецом није споменуто.

Примједбе на Нацрт закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске

Закон против насиља или закон против породице!?

Не дозволите овакве законе код нас, негирање биологије и права родитеља