COVID-19 и његов утицај на људска права

Преглед релевантне праксе Европског  суда за људска права

COVID-19 и његов утицај на људска права- септембар 2020.

Оригинална верзија овог текста на енглеском језику преведена је и на босански/хрватски/црногорски/српски, албански и македонски језик.

У кризним ситуацијама као што је пандемија COVID-19, када се извршној власти дају широка овлашћења, отвара се могућност злоупотреба које угрожавају темеље демократије.  Повреде људских права такође могу постати учесталије када се у име заштите здравља произвољно и непотребно задире у права. Одговори на пандемију COVID-19 праћени су повећањем овлашћења извршне науштрб законодавне власти.
Многе државе су прогласиле ванредно стање и/или дале ванредна овлашћења извршној власти како би она осмислила и спроводила мјере које су уобичајено ван њене надлежности.