Упутство за поступање родитељима у вези са наметањем ношења маски у школама

Текст је саставио господин Мики Јоксимовић, адвокат из ЦГ. Упутство је писано за Црну Гору, али може да се користи и у БиХ (без тачке 9. или да се доради допуном тачака закона из БиХ):

  1. Школска дворишта и школски ходници су ЈАВНИ ПРОСТОР, а редари који се старају о примјени мјера у јавним установама у шта спадају и школе су СЛУЖБЕНА ЛИЦА. По закону ИМАТЕ ПРАВО ДА СНИМАТЕ ПОСТУПАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ БЕЗ ИКАКВОГ ОГРАНИЧЕЊА, У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ВРШЕЊА СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ ПОСТУПА ПРЕМА ВАМА И ВАШЕМ ДЈЕТЕТУ ИЛИ ПРЕМА НЕКОМ ДРУГОМ РОДИТЕЉУ ИЛИ ДРУГОМ ДЈЕТЕТУ. СНИМАЈТЕ ИХ, У СВАКОМ ТРЕНУТКУ, НЕКА ИМ БУДЕ НЕПРИЈАТНО. Само им укажите на то да снимате, да буду обавијештени, на то имате обавезу и нико не може да вам забрани да снимате. Ако хоће нека зову полицију слободно, ни полиција нема право да вам то забрани, снимајте и полицију, и на то имате право. Укључите их на ливе на ФБ. Будите храбри и слободни.
  2. У случају да је вашем дјетету ускраћен приступ школи из било ког разлога, одмах позовите Министарство просвјете и телефонским путем пријавите случај просвјетном инспектору и тражите да инспектор одмах изађе на лице мјеста како би записнички констатовао све шта се дешава у вези са ускраћивањем приступа школи вашем дјетету. Немате обавезу да се објашњавате ни са ким о томе који су разлози због којих је вашем дјетету ускраћено да приступи настави, будите упорни у захтјеву да инспектор одмах изађе на терен. Инспектор је надлежан да утврђује чињенице у поступку инспекцијског надзора, а не нека секретарица путем телефона. БУДИТЕ УПОРНИ И НЕ УПУШТАЈТЕ СЕ У ОБЈАШЊАВАЊЕ И РАСПРАВЉАЊА СА ЛИЦИМА КОЈА НИСУ НАДЛЕЖНА ДА ОДЛУЧУЈУ.
  3. Позовите центар за социјални рад у вашем граду и тражите да службеници одмах изађу на лице мјеста и да записнички констатују да је вашем дјетету ускраћен приступ школи.
  4. Запамтите – нико нема право да приморава ваше дијете да носи маску. Ако ваше дијете не жели да носи маску из било којег разлога, наметање и приморавање да носи маску је злостављање дјетета. Стога, немојте да се убјеђујете ни са ким да ли дијете треба или не треба да носи маску, једноставно ДИЈЕТЕ НЕ ЖЕЛИ ДА НОСИ МАСКУ (И ТАЧКА).
  5. Ако је дјетету ускраћен приступ школи тражите од директора да сачини службену забиљешку и инсистирајте на томе. Уколико одбије, поднесите пријаву против директора просвјетном инспектору.
  6. Немојте да се расправљате, свађате или на било који начин понашате грубо или увредљиво према било коме, искористиће такве поступке против вас.
  7. Немојте да се расправљате о основаности или неоснованости мјера, ВАШЕ ДИЈЕТЕ НЕ ЖЕЛИ ДА НОСИ МАСКУ И ТО ЈЕ ДЈЕТЕТОВ ИЗБОР. Ту се сва прича завршава са било ким. Једино је важно да се констатује да је дјетету забрањен приступ настави, јер не жели да носи маску. НИШТА ВИШЕ НИЈЕ ВАЖНО ОСИМ ОВОГА! Останите фокусирани и не скрећите ни у какве разговоре нити расправе.
  8. Не упуштајте се ни у какве неформалне разговоре са чиниоцима система (редари, инспектори, службеници центра за социјални рад, полиција, било ко – ко на било који начин има обавезу да спроводи мјере). Уколико крену са вама да причају „пријатељски“, не прихватајте такве разговоре, јер у тим разговорима могу да вас наведу да кажете нешто што не треба и да то касније користе против вас. Једино што је важно је да се записнички констатује да дијете не жели да носи маску и да му је због тога забрањен приступ школи.
  9. Посебно можете да се позовете на Мишљење Омбудсмана у предмету са бројем 01-111/10 од 21.04.2010. у ком је Омбудсман у вези са непохађањем наставе ученика ОШ „ЈОВАН ГЊАТОВИЋ“ у Враћеновићима (Никшић) навео следеће:

“Заштитник сматра да је основно образовање неопходно за развој личности дјетета као и за његово оспособљавање за самостално расуђивање и учешће у друштвеном животу. Сваки вид онемогућавања у коришћењу овог права мора бити санкционисан. Такође, неопходно је предузимати све мјере како би се повећао број дјеце која редовно похађају основну школу. Стога, и Просвјетна инспекција мора, у складу са законом, предузимати одређене мјере према свима, па и према родитељима, који, на било који начин, спречавају дјецу да користе право на образовање.“

Дакле, просвјетни инспектор је дужан да изрекне казну директору и самој школи, уколико забрањују дјеци приступ настави из разлога јер дијете не жели да носи маску.

У истом документу као Закључак испитног поступка Омбудсман је навео:

Полазећи од наведеног, као и од одредбе члана 3 Конвенције о правима дјетета, којом је утврђено да су сви дужни да поштују најбољи интерес дјетета у свим поступцима и у свим радњама у вези са дјецом, Заштитник

ПРЕПОРУЧУЈЕ

Просвјетној инспекцији да убудуће, у случају прекида и непохађања наставе у основно-школским установама, предузима потребне радње и мјере, у складу са својим обавезама и овлашћењима на доследној примјени Закона о основном образовању (“Сл. лист РЦГ бр. 64/02 и 49/07), а у циљу редовног похађања наставе и остваривања обавезног основног образовања за сву дјецу узраста од шест до 15 године.

Инспекција је дужна да Заштитнику достави извјештај о предузетим радњама и мјерама, у року од 90 дана, од дана пријема ове препоруке.

Још једном се наглашава да НИКО НЕМА ПРАВО ДА НАТЈЕРА ДИЈЕТЕ ДА НОСИ МАСКУ, АКО ДИЈЕТЕ ТО НЕ ЖЕЛИ.

НИКО НЕМА ПРАВО ДА ДЈЕТЕТУ УСКРАТИ ОБРАЗОВАЊЕ, АКО ДИЈЕТЕ НЕ ЖЕЛИ ДА НОСИ МАСКУ.

У случају ускраћивања права дјетету да похађа наставу из разлога јер не жели да носи маску, просвјетни инспектор је дужан да казни новчаном казном директора и школу као установу.

У случају да просвјетни инспектор или службеници центра за социјални рад не изађу на терен, против истих може бити покренут посебан инспекцијски поступак, због непоступања по вашој пријави.

Упознајте их да ћете то да урадите и саопштите им да ћете поднијети пријаву и против инспектора који одбија да изврши инспекцијски надзор или службеника центра за социјални рад који одбијају да се одазову вашој пријави без одлагања.