Подсjећамо- Увјерење о успјеху ученика на полугодишту је јавни документ

С обзиром да нам родитељи јављају да и ове године дио основних школа планира да изда Увјерење о успјеху ученика на полугодишту као обичан папирић, без печата и потписа, подсјећамо да је такво издавање документа противзаконито.

У односу на прошлу годину постоји правилник (Правилник о садржају и начину вођења документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи, Службени гласник РС, број 56/23) који регулише начин издавања Увјерење о успјеху ученика на полугодишту и не може и не смије бити више забуне како та јавна исправа треба да изгледа. Добили смо информацију да је издавање наведене исправе наплаћено у неким школама од 0,50КМ до 0,70КМ. Не постоји основа за наплату накнаде (попуњавања) око ове јавне исправе, тј. пошто је основно образовање бесплатно, школе су дужне издати законом прописана Увјерења и обрасце без накнаде.

Додатно на поменуту потенцијалну наплату накнаде, школе немају основа да узимају новац од родитеља на овај начин ни за Образац 36, ово је злоупотреба. Уколико је Образац 36. у продаји и има тржишну цијену, онда родитељ за свој новац бира гдје ће да га купи и по којој цијени, у установама које су регистроване за обављање такве дјелатности (књижаре, заводи и сл.). Школа не смије трговати увјерењима и узимати било какву провизију за то.

Посебним издањем Службеног гласника РС под именом „Публикација број 1 – Правилник о садржају и начину вођења документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи“ приказан је и визуелни изглед свих прописаних образаца у ОШ, у овом случају обрасца 36. у ћириличној и латиничној верзији.

Фраза „електронски“ („електронско попуњавање“) из члана 36. НЕ ЗНАЧИ  да се увјерење штампа као листа предмета са оцјенама из Електронског дневника, ван предвиђеног формата јавне исправе и/или да се не мора потписати и овјерити, него да се може, умјесто руком, уписивати електронски и штампати преко готовог обрасца на штампачу. Правилник о садржају и начину вођења документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи, није прописао да се јавна исправа штампа, тј. израђује у потпуности из ЕИДУС-а као описани образац 36, који би нпр. требао бити од мало квалитетнијег, дебљег папира и штампан квалитетним штампачем и бојом.

Деградирајући службену јавну исправу, издавањем „на своју руку“ Увјерења о успјеху ученика на полугодишту, не само да радимо против угледа државе, установа, просвјетног кадра, него и труда, залагања и знања ученика, дајући им и индиректну поруку да морају да се труде само за оцјене на крају школске године.

Дио школа је у протеклих неколико година показао непознавање и склоност ка кршењу закона и прописа, и извршавао је и препоруке као обавезе, па је један од начина да родитељи такве школе опамете, писање дописа школама и надлежном министарству.  За школе које опет буду игнорисале законе Републике Српске, можете као и прошле године да пишете жалбу и захтјеве да се поново изда исправа у складу са законом и прописима, наравно без плаћања.

Надамо се да ће школе од ове године, па надаље, успјети испоштовати наше сопствене законе и прописе око јавних исправа.

Прочитајте текст из прошле године са приложеним документима, у њему се налазе обрасци за жалбе и захтјеве везано за Увјерење о успјеху ученика на полугодишту:

Незаконито поступање појединих школских установа у РС око увјерења о успјеху ученика на полугодишту

Родитељи на маргини друштва, обимни досијеи ученика и реферални механизам