Не заборавимо неке основне информације о штетности маски

Достављамо вам научни рад о заштитним маскама који је превео наш тим преводилаца. Издвојите мало времена и прочитајте, а приложени рад слободно можете искористити као аргумент у одбрани Вашег става да нисте сагласни са приморавањем дјеце на ношење маски у школама.

Такође не заборавите да су у школама дате „Препоруке“ које вама родитељима дају могућност да одлучите шта је у најбољем интересу Вашег дјетета. Двије године слушамо медијске поруке „слушајте струку“, „вјерујте науци“, па се оправдано питамо гдје су научни радови који говоре у прилог томе да су маске безбједне и ефикасне (да штите од вируса). Таквих научних радова нема и нећете их наћи!

Наше министарство здравља и Институт за јавно здравство немају податке којима могу потврдити да су маске безбједне и ефикасне за употребу код дјеце, због чега термин „Препорука“ коју су вам дали добија ново значење. Ви одлучите шта је најбоље за ваше дијете, да ли је то препорука или научне чињенице које су непобитне, а то је да је за развој дјечијег мозга потребан кисеоник.

Размислите о томе!

Веома користан научни рад који обилује подацима о вишеструко штетним ефектима маски: Истрага о излуживању микро и нано честица и хемијских загађивача из једнократних маски за лице – у вези са пандемијом KОВИД-19

 

Резиме (апстракт) рада:

Производња једнократних пластичних маски за лице (ЈПМ) само у Кини достигла је приближно 200 милиона дневно, у оквиру глобалних напора да се сузбије ширење новог вируса SARS-CoV-2. Међутим, неправилно и нерегулисано одлагање ових пластичних једнократних маски погоршава и наставиће да погоршава проблем загађења пластиком са којим се већ суочавамо. Ова студија фокусирана је на емисију загађивача из 7 марки пластичних једнократних маски које су потопљене у воду ради симулације еколошких услова у случајевима када се те маске одложе као смеће у животну околину. Елуати од пластичних једнократних маски филтриране су анорганским мембранама, а и органске мембране испуњене честицама и филтрати су карактерисани техникама као што су FTIR, SEM-EDX, свјетлосна микроскопија, ICP-MS i LC-MS. Полимерна влакна, честице, силикатни фрагменти те излужене анорганске и органске хемикалије у микро и нано размјери уочене су на свим тестираним пластичним једнократним маскама. Трагови забрињавајућих тешких метала (тј. олова до 6,79 μg/L) откривени су заједно са фрагментима који садрже силицијум. ICP-MS је такође потврдио присуство других излужених метала, попут кадмијума (до 1,92 μg/L), антимона (до 393 μg/L) и бакра (до 4,17 μg/L). LC-MS анализа идентификовала је поларне излужене органске врсте које се односе на пластичне додатке и загађиваче; мономер полиамида-66 и олигомери (синтеза најлона-66), молекули тензида, молекули налик бојилу и полиетилен гликол су сви оквирно идентификовани у елуату. Токсичност неких од пронађених хемикалија и претпостављени ризици осталих присутних честица и молекула намећу питање да ли су пластичне једнократне маске безбједне за свакодневну употребу и које се посљедице могу очекивати ​​након њиховог одлагања у животну околину.

На овом мјесту, скупили смо више података о штетности маски:

Права наука и истина, о заштитним маскама