Упозорење: Наставници злостављачи из БиХ, који су остали да раде у школству

Познато је да педофили бирају радна мјеста на којима могу лакше да дођу до жртава.

„Најмање тринаест просвјетних радника је у протеклих десет година осуђено за сексуално злостављање ученика у школама, а више од половине их је након пресуде наставило радити са дјецом.“ Прочитајте више на:

Ослобођење 22.12.2022: Упозорење за ученике: Ово су наставници злостављачи из БиХ оптужени за сексуално злостављање – а неки од њих и даље раде

„Кантонални прописи о образовању у Федерацији БиХ су прописали да школе не могу упослити осуђенике кривичних дјела која их чине неподобном за рад са ученицима. Закони су предвидјели суспензију радника у школама у случајевима покретања истраге о почињењу кривичних дјела против сполне слободе и морала. Према Закону о основном васпитању и образовању Републике Српске, рад у школи не могу обављати особе које су правоснажно осуђене за кривична дјела учињена против сполног интегритета, злостављања дјетета те сполног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Провјере у Регистру педофила

У Републици Српској постоји Регистар педофила који води Министарство унутрашних послова РС-а. Међутим, овај регистар није јаван и за провјеру сваког осуђеника у регистру потребно је обратити се МУП-у. Регистар педофила у Федерацији БиХ никада није формиран.“

Прочитајте више на:

Центар за истраживачко новинарство (ЦИН) 21.12.2022 : Наставници злостављачи поново међу ученицима

 

Водич за родитеље – Како препознати и спречити вршњачко насиље и апликација „Чувам те“