Јавна расправа о „Нацрту закона о посебном регистру непрофитних организација Републике Српске“

Учествовали смо у јавној расправи везано за  „Нацрт закона о посебном регистру непрофитних организација“ која је одржана 24.10.2023. године.

Поздравили смо и подржали идеју да се овакав закон реализује до краја, уз проширење обухвата тог закона и прецизније дефинисање појмова поменутих у закону. Наше сугестије и примједбе на предметни нацрт предали смо у писаној форми и укратко образложили.

Сматрамо да је посебно значајно да се закон побољша и  успостави квалитетан систем контроле начина и досега реализације страних пројеката у Републици Српској, тј. да се подрже и даље пројекти који иду у стварну корист грађана, а сузбију и прекину пројекти који врше убацивање идеологија из појединих држава ЕУ који нису у складу са нашим већинским и традиционалним васпитањем и увјерењима. У склопу хармонизације прописа и закона са ЕУ, Република Српска и БиХ нису дужне да се усклађују у дијеловима легислативе ЕУ који се односе на породичну традицију (брачне и породичне односе), то дефинишу самостално државе чланице.

Надамо се да ће наше сугестије бити уважене.

Документ који описује примједбе, можете преузети са следећег линка:

24.10.2023. Неке примједбе на Нацрт Закона о посебном регистру непрофитних организација